Kinh tế

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho gạo Ái Nghĩa
Tạo động lực cho nền kinh tế
Tìm cơ hội hồi sinh cho tơ lụa
UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản
Liên kết sản xuất 150 ha lúa giống ở xã Đại Cường
Hội nghị tổng kết công tác quản lý kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
UBND xã Đại Đồng đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả, cải tạo vườn tạp năm 2017
Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018
Đại hội thành lập Câu lạc bộ trang trại, gia trại chăn nuôi huyện Đại Lộc
Đại Lộc sơ kết 10 năm về hoạt động của kiểm lâm địa bàn cấp xã (2007-2017)
HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG
UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017
Đại Lộc tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2
SỞ NN&PTNT PHỐI HỢP VỚI CHI CỤC CHĂN NUÔI TỈNH QUẢNG NAM: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT THÚ Y NĂM 2015 CHO BÀ CON NÔNG DÂN
Đại Lộc ra quân nạo vét kênh mương chống hạn vụ Hè Thu
Hội nghị sơ kết đánh giá sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2017
Hội thảo lớp huấn luyện FFS tại mô hình “Cánh đồng lớn luân canh lúa – màu trên hệ thống canh tác đất lúa”
Đoàn làm việc của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh làm việc về xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Đại Lộc
Hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành Chăn nuôi – Thú y năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Các tin khác:
• ĐẠI TÂN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “ HỘI VIÊN NÔNG DÂN NỐI KHÔNG VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI”
• Điện lực Đại Lộc: Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Chương trình cải tạo đàn bò trên địa bàn huyện Đại Lộc
• Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014
• Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu thành viên HTX DVNN-KDTH Ái Nghĩa.