Đăng nhập

Tài khoản  
 

Công nghiệp

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG HUYỆN CÔNG NGHIỆP
Huyện Đại Lộc nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam, là vùng vành đai và cách Trung tâm thành phố Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối các tỉnh Tây Nguyên, cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Kom Tum, Đắc Tà Oóc - Nam Giang về thành phố Đà Nẵng (Trung tâm kinh tế miền Trung) và các tỉnh duyên hải miền Trung