Đăng nhập

Tài khoản  
 

DANH MỤC TTHC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 21 items in 2 pages
1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
2 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
3 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
4 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
5 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
6 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
8 Đăng ký khi hợp tác xã tách
9 Đăng ký khi hợp tác xã chia, Mã thủ tục: 2.002122.000.00.00.H47
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng), Mã thủ tục: 2.001973.000.00.00.H47
11 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (mã thủ tục: 1.005377.000.00.00.H47)
12 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (mã thủ tục: 1.005377.000.00.00.H47)
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (mã thủ tục: 1.004979.000.00.00.H47)
14 Giải thể tự nguyện HTX (Mã thủ tục: 1.004982.000.00.00.H47)
15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Mã thủ tục: 2.002123.000.00.00.H47
16 Đăng ký thành lập hợp tác xã - Mã số TTHC: 1.005280.000.00.00.H47
17 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
19 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo

THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của lãnh đạo UBND huyện
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII
Quyết định Phê duyệt phương án xử lý tài sản đầu tư trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh
Quyết định Hủy Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện Đại Lộc về việc công nhận kết quả trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đại Lộc
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với viên chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đươn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
THÔNG BÁO Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và lễ viếng Đền Tưởng niệm Trường An, Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện, Đài Chiến thắng Thượng Đức, Bia Tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577, Nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn nhân dịp Quốc khánh 02/9/2023
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
    


Bản đồ