KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết định, Phụ lục kèm theo Quyết định, Danh mục công trình dự án, Mục lục, Phụ biểu

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết địnhPhụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết định, Phụ lục, Phụ lục 2

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 . Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch, Danh mục công trình dự án

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN ĐẠI LỘC


- Thông báo v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

-
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

- Bàn đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018: Xem tại đây

Thông báo

Kết quả đợt 1 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
Quyết định Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức tại Ban quản lý dự án và Trật tự xây dựng huyện Đại Lộc năm 2022
Nghỉ lễ và tổ chức lễ viếng Đền tưởng niệm Trường An, Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện, Đài chiến thắng Thượng Đức, Bia tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577 và nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn nhân dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2022
THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến nhân dân hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đại Lộc
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2)xét tiếp nhận vào viên chức tại Ban Quản lý dự án và Trật tự xây dựng huyện năm 2022
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào viên chức tại Ban Quản lý dự án và Trật tự xây dựng huyện Đại Lộc năm 2022
THÔNG BÁO Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 (10/3 âm lịch)
Thông báo Xét tiếp nhận vào viên chức tại Ban Quản lý dự án và Trật tự xây dựng huyện Đại Lộc năm 2022
    


Bản đồ