Đăng nhập

Tài khoản  
 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết định, Phụ lục kèm theo Quyết định, Danh mục công trình dự án, Mục lục, Phụ biểu

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết địnhPhụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết định, Phụ lục, Phụ lục 2

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 . Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch, Danh mục công trình dự án

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN ĐẠI LỘC


- Thông báo v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

-
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

- Bàn đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018: Xem tại đây

Thông báo

Thông báo về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận 996997, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00015 do UBND huyện Đại Lộc ký ngày 17/3/2017 cấp cho ông Nguyễn Ngọc Vũ, thường trú tại thôn Ngọc KInh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận 996998, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00020 do UBND huyện Đại Lộc ký ngày 17/3/2017 cấp cho ông Nguyễn Văn Đối, thường trú tại thôn Ngọc KInh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận CC 996963, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00016 do UBND huyện Đại Lộc ký ngày 17/3/2017 cấp cho ông Nguyễn Lương, thường trú tại thôn Ngọc KInh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận 996996, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00015 do UBND huyện Đại Lộc ký ngày 17/3/2017 cấp cho ông Lê Đức Thành, thường trú tại thôn Ngọc KInh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
THÔNG BÁO Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2023
THÔNG BÁO Về việc bổ sung yêu cầu về chuyên ngành đào tạo cần tuyển tại Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đại Lộc tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
    


Bản đồ