Mode:         

Đăng nhập

Tài khoản  
 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

1. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cấp huyện

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư điện tử

Lê Văn Quang

Chủ tịch UBND huyện

02353 865 342 
0905 262 379

quanglvqnam@gmail.com

2. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cấp xã

STT

Họ tên

Chức vụ 

Điện thoại 

Hộp thư điện tử

1

Huỳnh Văn Hòa

Chủ tịch UBND xã Đại Chánh

02353.971.971  0987.366.348

hoadc71@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hồng Vĩ

Chủ tịch UBND xã Đại Đồng

0988132239

hongvyphunudaidong@gmail.com

3

Hứa Văn Hùng

Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa

0235.3509068

0977.575.818

huahungpct@gmail.com

  4

Phan Phước Mơ

Chủ tịch UBND xã Đại Cường

02352463865 

0905258395

phanphuocmo@gmail.com

5

Phan Năm

Chủ tịch UBND xã Đại Minh

02353772031 

0938340415

phannamdaiminh@gmail.com

6

Trương Thị Minh Phương

CT UBND xã Đại Lãnh

0982474225

minhphuongdailanh@gmail.com

7

Nguyễn Văn Trung

Chủ tịch UBND Đại Sơn

0905909447  02353784999

trung79ds@gmail.com

8

Nguyễn Văn Dũng

PCT. UBND xã Đại Hồng

0975.246.364

nguyenvandungdhong@gmail.com

9

Hồ Quách Triều Đổng

Chủ tịch UBND xã Đại Quang

0888951345

quachdongdl@gmail.com

10

Hà Xuân Minh

Chủ tịch UBND xã Đại Hưng

02353974180 

0914.741.272

xuanminhdh@gmail.com

11

Trần Văn Hòa

Chủ tịch UBND

 xã Đại Phong

0961.055.415 

02356.527.769

tranhoa2545@gmail.com

12

Nguyễn Thị Thuận

Chủ tịch UBND xã Đại Hòa

02353786111  0396113136

thuanmtdh@gmail.com

13

Nguyễn Thị Minh Nam

Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh

02353991234 01215572705

nguyenthiminhnam@gmail.com

14

Nguyễn Nhớ

Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa

0982.763.297

nguyennhoubnd@gmail.com

15

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND xã Đại Thắng

02353971625 

0905777971

hainv8@gmail.com

16

Đỗ Thanh Cảng

Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp

02356504777 

0988200229

docang2011@gmail.com

17

Đỗ Văn Hòa

Chủ tịch UBND xã Đại An

0235 6522766 

0965555135

dovanhoadaian@gmail.com

18

Hồ Xuân Hội

Chủ tịch UBND xã Đại Tân

0935566175

xuanhoi1108@gmail.comText/HTML

Add Content...

Thông báo

Quyết định Phê duyệt phương án xử lý tài sản đầu tư trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh
Quyết định Hủy Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện Đại Lộc về việc công nhận kết quả trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đại Lộc
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với viên chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đươn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
THÔNG BÁO Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và lễ viếng Đền Tưởng niệm Trường An, Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện, Đài Chiến thắng Thượng Đức, Bia Tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577, Nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn nhân dịp Quốc khánh 02/9/2023
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của lãnh đạo UBND huyện
Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc năm 2023
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc năm 2023
Thông báo về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đại Lộc
Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Hutecs Vina Pharm do chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Đại Lộc quản lý tại Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận 996998, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00020 do UBND huyện Đại Lộc ký ngày 17/3/2017 cấp cho ông Nguyễn Văn Đối, thường trú tại thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận 996963, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00016 do UBND huyện Đại Lộc ký ngày 17/3/2017 cấp cho ông Nguyễn Lương, thường trú tại thôn Ngọc KInh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Về việc tiếp nhận viên chức về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trường học trực thuộc UBND huyện Đại Lộc
Thông báo về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận 996997, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00015 do UBND huyện Đại Lộc ký ngày 17/3/2017 cấp cho ông Nguyễn Ngọc Vũ, thường trú tại thôn Ngọc KInh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận 996998, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00020 do UBND huyện Đại Lộc ký ngày 17/3/2017 cấp cho ông Nguyễn Văn Đối, thường trú tại thôn Ngọc KInh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận CC 996963, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00016 do UBND huyện Đại Lộc ký ngày 17/3/2017 cấp cho ông Nguyễn Lương, thường trú tại thôn Ngọc KInh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận 996996, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00015 do UBND huyện Đại Lộc ký ngày 17/3/2017 cấp cho ông Lê Đức Thành, thường trú tại thôn Ngọc KInh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
THÔNG BÁO Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2023
THÔNG BÁO Về việc bổ sung yêu cầu về chuyên ngành đào tạo cần tuyển tại Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đại Lộc tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của lãnh đạo UBND huyện
THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
    


Bản đồ