Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2010
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 21/03/2011 .Lượt xem: 3444 lượt.

          Trong năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2010 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010, với quyết tâm và sự nỗ lực cao, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện Đại Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện với sự không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước. Phong trào thi đua là nền tảng quan trọng để huyện Đại Lộc đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá (tăng 25,57% so với năm 2009, đạt 109,1% so với kế hoạch); đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với thương binh liệt sĩ, người có công với nước; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, công tác Mặt trận, đoàn thể và sự phối hợp trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. 

          Hội nghị đã được nghe tham luận của những điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm qua, những kinh nghiệm quý, những mô hình hay trong phong trào thi đua được các đại biểu chia sẻ với hy vọng những kinh nghiệm, mô hình này sẽ ngày càng phát huy, nhân rộng. 

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngũ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương những nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện nhà trong phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT – XH năm 2010; Và nhấn mạnh: Trong năm 2011, để phát huy hiệu quả của phong trào thi đua, cần phải có một nhận thức đúng đắn về thi đua, tích cực phòng chống “bệnh thành tích” trong thi đua, mỗi địa phương, đơn vị phải có ít nhất một việc làm mới, một sáng kiến hữu ích trong việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.     

          Để ghi nhận kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước trong năm 2010, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 126 tập thể và 129 cá nhân có thành tích xuất sắc, công nhận 13 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, 183 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 143 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 

          Ngày hội mừng công kết thúc với niềm tin vững chắc một năm thi đua mới sẽ có nhiều thắng lợi hơn nữa, thành công hơn nữa.

                                                                                  - Thanh Nhàng -                                                                                                                                                           
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá các mặt công tác năm 2021
Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam
Đại Hồng triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2022
UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, tình hình trật tự xây dựng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2017
UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị thường kỳ quý I/2017
Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2016 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2017
Xã Đại Đồng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Sơ kết 6 tháng đầu năm
Đại Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với trợ giúp pháp lý lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Yều xã Đại Hưng