Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác Tư pháp năm 2011
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 03/03/2011 .Lượt xem: 3376 lượt.
Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2010, làm rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế.

       
           Nhìn chung trong năm qua, Ngành Tư pháp huyện đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt Kế hoạch công tác đã đề ra trên các lĩnh vực như: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác chứng thực, hộ tịch, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, xây dựng tủ sách pháp luật…góp phần thiết thực cùng cả huyện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2010.  

          Trên cơ sở đó, Hội nghị đã đề ra những biện pháp, giải pháp thiết thực, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2011: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm không ngừng nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng  tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu HĐND góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức vào ngày 22/5/2011; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; Xúc tiến xây dựng Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch" từ huyện đến xã (dự kiến kinh phí đầu tư cho Đề án này khoản 150.000.000 đồng); Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong các quan hệ, giao dịch về hộ tịch, chứng thực. 

          Cũng tại Hội nghị này, UBND huyện đã triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi "Gia đình với pháp luật" năm 2011. Theo Kế hoạch, Hội thi được tổ chức từ cơ sở đến huyện, bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2011. Đây là hình thức tuyên truyền pháp luật thu hút được nhiều đối tượng tham gia. 

          Với kết quả đạt được trong năm qua, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ công chức ngành tư pháp, hy vọng rằng trong năm 2011, công tác Tư pháp của huyện nhà sẽ có bước phát triển mới, đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

                                                                                               - Nam Phước - Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá các mặt công tác năm 2021
Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam
Đại Hồng triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2022
UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, tình hình trật tự xây dựng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2017
UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị thường kỳ quý I/2017
Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2016 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2017
Xã Đại Đồng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Sơ kết 6 tháng đầu năm
Đại Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với trợ giúp pháp lý lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Yều xã Đại Hưng