Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đại Lộc hoàn thành bồi dưỡng chính trị hè năm 2023
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 20/08/2023 .Lượt xem: 161 lượt.

Tính đến ngày 18/8/2023, huyện Đại Lộc đã hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2023.

Đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay được triển khai từ ngày 07/8/2023, chia làm 4 đợt với 12 lớp, tổng số 1.679 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn huyện.


Quang cảnh 1 lớp bồi dưỡng chính trị hè

Các học viên tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị hè được tìm hiểu nhiều nội dung quan trọng như: Những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kết quả đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ; Chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài ra còn được tìm hiểu Luật Giáo dục năm 2019, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023; Triển khai các văn bản và nhiệm vụ của ngành giáo dục huyện Đại Lộc.

Các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy, Báo cáo viên Huyện ủy là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên pháp luật của huyện và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trực tiếp báo cáo tại các lớp học.

Thông qua các nội dung nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tư tưởng, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023- 2024. 

Sau đợt bồi dưỡng chính trị hè, 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục viết bài thu hoạch gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để làm cơ sở nhận xét, đánh giá kết quả học tập.

Nguyễn Thị Tuyết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN KIỂM ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN
Đại Lộc Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11
Huyện ủy Đại Lộc quán triệt các văn bản của Trung ương
Hội thảo lần thứ nhất Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Hòa
Đại Lộc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận
Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II
Đại Lộc tổ chức Tọa đàm Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử địa phương trong trường học
Huyện ủy Đại Lộc tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Dân vận khéo”
Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II
ĐẠI LỘC GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948 - 16/10/2023)
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đại Lộc giao ban công tác tuyên giáo cơ sở quý II
Đại Lộc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 14
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Đại Lộc
Đại Lộc khai giảng lớp nhận thức về Đảng khóa IV
Đại Lộc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Đại Lộc trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5
Đại Lộc mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023
Đại Lộc quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ XIII
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10