Đăng nhập

Tài khoản  
 
ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (Cán bộ sang công chức cấp xã)
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 05/06/2023 .Lượt xem: 335 lượt.

Trên cơ sở nhu cầu về công tác cán bộ của Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Đại Lộc, ngày 27/3/2023, Phòng Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển đợt 01 đối với các trường hợp đặc biệt: Cán bộ cấp xã giữ chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được xem xét, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Sau khi thực hiện các quy trình theo đúng quy định, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển (vòng 1), người dự tuyển đảm bảo các yêu cầu thì tiếp tục tham gia sát hạch bằng hình thức phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (vòng 2). Kết quả, 05/05 người dự tuyển được công nhận trúng tuyển vào công chức cấp xã đợt 01 năm 2023.  


Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

Ngày 05/6/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc đã ban hành Quyết định tiếp nhận 05 trường hợp nêu trên vào làm công chức cấp xã và thực hiện các chức danh công chức, cụ thể: 03 trường hợp vào chức danh công chức Văn phòng - thống kê tại UBND các xã: Đại Chánh, Đại Hồng, Đại An; 01 trường hợp vào chức danh công chức Văn hóa - xã hội tại UBND xã Đại Đồng và 01 trường hợp vào chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch tại UBND xã Đại Hiệp./.

Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
HUYỆN ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2023
HUYỆN ĐẠI LỘC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027
Công an huyện Đại Lộc tổ chức lễ ra quân Tổ công tác đặc biệt 136
Công an huyện tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023
Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Đại Lộc
Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
UBND huyện công bố Quyết định về công tác cán bộ
Các tin cũ hơn:
UBND huyện công bố quyết định về công tác cán bộ
Đại Lộc tổ chức tuyên truyền Luật và tập huấn nghiệp vụ
Ban CHQS huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương
Chủ tịch UBND huyện đối thoại với thanh niên
UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động Phong trào thi đua năm 2023
UBND huyện công bố Quyết định về công tác cán bộ
UBND huyện tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023
ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về PCCC và CNCH cho Công an cấp xã năm 2022
Hội đồng NVQS huyện Hội nghị xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2023
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10