Đăng nhập

Tài khoản  
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 01/11/2022 .Lượt xem: 405 lượt.
THÔNG BÁO  Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển huyện Đại Lộc năm 2022. Kích vào đây để xem   Thông báo          Quyết định      Danh sách


THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022.
Kích vào đây để xem  Thông báo 
của UBND huyện 
                                   Kế hoạch tuyển dụng của UBND tỉnh Quảng Nam
 
 Phụ lục 1
 Phụ lục 2
 Thông báo của Sở Nội vụ
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
 Phụ lục điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng
 Phiếu đăng ký dự tuyển
  TÀI LIỆU ÔN THI : Tài liệu thị tuyển công chức    phụ lục
                                                                                   Tài liệu thi tuyển viên chức     phụ lục 

THÔNG BÁO Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển huyện Đại Lộc năm 2022
Kích vào đây để xem Thông báo         Danh sách đính kèm Thông báo


Thông báo Về thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển huyện Đại Lộc năm 2022
Kích vào đây để xem Thông báo      Đề cương ôn tập 

           
[Trở về]