Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối việc thực hiện nhiệm vụ về "Chiến lực bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới" trên địa bàn huyện Đại Lộc
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 21/07/2022 .Lượt xem: 353 lượt.

Trong nhiều năm qua, BTV Huyện ủy Đại Lộc đã xác định công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là nhiệm vụ rất quan trọng, là nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương trên toàn huyện Đại Lộc.

Thực hiện Chương trình, kế hoạch của BTV Huyện ủy Đại Lộc và của UBKT Huyện ủy, các Qui chế phối hợp về kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Có thể khẳng định rằng, nữa nhiệm kỳ qua công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy và của UBKT Huyện ủy Đại Lộc đã thực hiện đảm bảo các nội dung đề ra trong chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. 

Qua 2 năm 2021 và 2022, UBKT Huyện ủy Đại Lộc đã tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát 03 Đảng ủy xã, thị trấn, 05 cá nhân, giám sát 01 Đảng ủy xã, 01 cá nhân về nội dung thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HU của Huyện ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới". Bên cạnh đó, đã tham mưu kiểm tra 01 Đảng ủy xã, 02 cá nhân về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 09/7/2014 của Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự”.  

Đ.c Nguyễn Hảo – Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện

Thực hiện nhiệm vụ Điều 32 Điều lệ Đảng và Qui chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc và Uỷ Ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chuẩn bị cho việc đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện NQ 28 –NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, năm 2022, UBKT Huyện ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giám sát đối với Đảng ủy Quân sự huyện, đồng chí Chính trị viên, đồng chí CHT BCH Quân sự huyện trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Chương trình hành động số 139-CTr/ĐUQS, ngày 17/9/2014 của ĐUQS tỉnh và Chương trình hành động số 32-CTr/HU, ngày 21/3/2014 của Huyện ủy Đại Lộc về thực hiện Nghị quyết số 28 của BCHTW. Mốc thời gian giám sát từ đầu năm 2020 đến  tháng 06 năm 2022. Nội dung giám sát tập trung vào công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện chính sách hậu phương, quân đội, về công tác Đảng, về công tác chính trị.

Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy Đại Lộc đã hướng dẫn Đảng ủy xã, thị trấn, Đảng ủy Quân sự huyện kiểm tra, giám sát cấp ủy, chi bộ trực thuộc và các đảng viên có liên quan. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, trong công tác tuyển quân và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở từng tổ chức Đảng và các cá nhân. Từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề khó khăn, phức tạp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, phẩm chất đạo đức, hiệu quả công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc đảng ủy Quân sự huyện, Đảng ủy - BCH Quân sự xã, thị trấn đối với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới. Đồng thời, củng cố, tăng cường mối quan hệ công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huỳnh Văn Khải – HUV, PCN thường trực UBKT Huyện ủy Đại Lộc

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại Hòa phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”
Đại Lộc tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Phiên chợ quê “Kết nối nông sản Đại Lộc”
Quảng Nam với Tết Độc lập đầu tiên
Đại Lộc tổ chức chuyên đề giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử địa phương cho cán bộ trẻ năm 2023
Đoàn công tác Huyện ủy Hiệp Đức thăm và làm việc tại huyện Đại Lộc
Xã Đại Thạnh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc kết nghĩa với xã A Xan, huyện Tây Giang
Đoàn công tác Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đại Quang về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2023
ĐẠI LỘC THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ ĐỢT 2 NĂM 2023
Lãnh đạo huyện Đại Lộc chúc mừng 93 năm Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Giao ban Tuyên giáo cơ sở và Báo cáo viên Huyện ủy quý II-2022
Thường trực Huyện ủy thăm các gia đình chính sách
Đại Lộc tăng cường phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết
Đại Lộc tham gia TechFest Quang Nam 2022
Đoàn đại biểu lãnh đạo huyện Đại Lộc thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covi-19 đợt thứ 4
ĐẠI LỘC PHỐI HỢP TỔ CHỨC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Lộc triển khai cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
Khánh thành công trình cầu Hội Khách, Đại Sơn
Huyện ủy Đại Lộc tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10