Đăng nhập

Tài khoản  
 
Hội đồng nhân dân xã Đại Đồng tổ chức kỳ họp thứ 03 HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 10/01/2022 .Lượt xem: 1086 lượt.

Ngày 30/12/2021, Hội đồng nhân dân xã Đại Đồng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 03, kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021. Ông Huỳnh Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND xã - Chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở xã, đại biểu các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn xã; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, đại diện cử tri cùng 21/24 đại biểu HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND xã trình bày các báo cáo: Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022; Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2022; Báo cáo tình hình đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Đồng thời, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2021; dự kiến chương trình hoạt động của HĐND xã năm 2022; Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo thẩm tra các báo cáo có liên quan trình kỳ họp; Thường trực HĐND xã báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cư tri sau kỳ họp thứ 02 của HĐND xã.

Ngoài ra, tại kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hà - Chỉ Huy Trưởng BCH Quân sự xã là Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã thảo luận và thống nhất thông qua 06 Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022; Nghị quyết về nhiệm vụ thu - chi phân bổ ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết về chương trình hoạt động HĐND xã năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công  năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 19 ngày 02/3/2021 và Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2022.

  Sau 01 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ họp thứ 03 HĐND xã Đại Đồng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                             Đặng Thị Dung - PCT Hội Nông dân xã Đại Đồng

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đại Đồng và Đại Quang sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kì 2021 – 2026
HĐND huyện khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thị trấn Aí Nghĩa
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBND huyện Đại Lộc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4
Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đại biểu HĐND tỉnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 12 tại xã Đại Hiệp
Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đại Hồng tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
KỲ HỌP THỨ 5, HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề)
Tổ chức Kỳ họp thứ 02, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Đại Lộc khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tổ chức Kỳ họp thứ 17 - Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Đại Lộc khóa XI
Khảo sát, nắm tình hình nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI
Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
    
1   2   3   4   5   6   7