Đăng nhập

Tài khoản  
 
KỲ HỌP THỨ 5, HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 22/12/2021 .Lượt xem: 845 lượt.

Sáng ngày 21/12/2021, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 để xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.


Các đồng chí: Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Thị Kim Hòa, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Đại Lộc: Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Thanh, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Trí, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh và đồng chí Mai Văn Mười, TUV, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, phụ trách chỉ đạo huyện Đại Lộc; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN huyện; các đại biểu HĐND huyện; đại biểu lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: cho ý kiến đối với các báo cáo theo luật định, trọng tâm là thảo luận, đánh giá, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; xem xét các tờ trình của UBND huyện về: đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2022; quy định tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, quy định tỷ lệ hỗ trợ, đóng góp để thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; xem xét, thông qua Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2021-2025, đồng thời, xem xét các báo cáo công tác năm của các cơ quan, đơn vị liên quan; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021. Kỳ họp cũng dành thời gian thảo luận, nghe lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các ban, ngành trao đổi, giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu và cử tri quan tâm.

Tiếp đến, phiên chất vấn với 3 nhóm vấn đề chính liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kinh tế và hạ tầng, nông nghiệp và phát triển nông thôn đã diễn ra dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi trên tinh thần xây dựng; được các đại biểu nêu câu hỏi ngắn gọn, bám sát nhóm vấn đề gợi ý, các ngành được chất vấn đã trả lời trọng tâm, trọng tâm, trọng điểm, không né tránh và nêu rõ giải pháp khắc phục trong thời gian đến.


Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận và thống nhất với các chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đồng thời biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2022 của huyện Đại Lộc; quy định tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; quy định tỷ lệ hỗ trợ, đóng góp để thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện về kiên cố hóa đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2021-2025; thông qua Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao nổ lực của UBND huyện, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân toàn huyện trong kiểm soát dịch Covid-19 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện. Đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Các đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nội dung trả lời, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND huyện. Hội đồng nhân dân huyện tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân, huyện nhà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Trang
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đại Đồng và Đại Quang sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kì 2021 – 2026
HĐND huyện khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thị trấn Aí Nghĩa
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBND huyện Đại Lộc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4
Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đại biểu HĐND tỉnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 12 tại xã Đại Hiệp
Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề)
Tổ chức Kỳ họp thứ 02, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Đại Lộc khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tổ chức Kỳ họp thứ 17 - Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Đại Lộc khóa XI
Khảo sát, nắm tình hình nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI
Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc
    
1   2   3   4   5   6   7