Đăng nhập

Tài khoản  
 
UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2021
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 29/10/2021 .Lượt xem: 832 lượt.

Uỷ Ban kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trên địa bàn huyện năm 2021. Tham dự hội nghị có đại biểu các cơ quan: UBMT TQVN huyện, các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy, cơ quan Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện.


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đãi – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã đánh giá tổng kết công tác phối hợp trong thời gian qua. Kết quả cụ thể là: UBKT Huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho BTV HU kiểm tra, giám sát theo Điều 30 gồm 14 đảng viên, 08 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 01 đảng viên thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; đã thẩm tra các đồng chí về đạo đức lối sống phục vụ công tác cán bộ; phối hợp quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong đó có Qui định 22- QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phối hợp tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ cơ sở năm 2021; thường xuyên phối hợp chặc chẽ trong việc trao đổi thông tin về các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, cung cấp kịp thời các văn bản có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

 Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trong thời gian đến, đó là: Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện quy chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mỗi cơ quan theo quy chế đã đề ra. Tăng cường trao đổi thông tin kịp thời để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của BTV Huyện ủy và UBKT Huyện ủy sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm...                                                

                                                  Lê Thanh Trung

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thẩm định tập sách Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Nghĩa 1946-2023
Đại Lộc trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9
Đại Lộc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023
Đại Lộc hoàn thành bồi dưỡng chính trị hè năm 2023
Đại Lộc giao ban công tác tuyên giáo cơ sở quý II
Đại Lộc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 14
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Đại Lộc
Đại Lộc khai giảng lớp nhận thức về Đảng khóa IV
Đại Lộc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Khai mạc hội nghị cập nhật kiến thức mới, tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở năm 2021
Huyện ủy Đại Lộc hoàn thành Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 7
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2021
Đại Lộc giao ban công tác tuyên giáo cơ sở và báo cáo viên Huyện ủy quý III
Đại Lộc hoàn thành lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III
Đại Lộc: Bế giảng lớp đảng viên mới khóa II
Huyện ủy Đại Lộc trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 6
Khai giảng Lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2021
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10