Đại Lộc tổ chức quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII và thông tin nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 19/09/2018 .Lượt xem: 286 lượt.

Ngày 06/9/2018, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" và thông tin nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tham dự hội nghị có gần 300 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.


Đồng chí Trần Khắc Thắng- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Khắc Thắng- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam báo cáo một số nội dung liên quan đến việc nhận diện, đấu tranh, phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong tình hình mới; quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

Cũng trong hội nghị này, đồng chí Nguyễn Công Thanh- Bí thư Huyện ủy quán triệt mục tiêu, quan điểm và những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay. Đồng thời, cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, ban, ngành cần chú trọng việc học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thị Tuyết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16
Sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Đảng ủy xã Đại Sơn khen thưởng 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Huyện ủy Đại Lộc sơ kết 5 năm phong trào “Dân vận khéo”
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc thi viết và tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng ủy xã Đại Sơn tổ chức Hội thảo lần thứ nhất tập sách “Lịch sử Đảng bộ xã Đại Sơn 1930-2018”
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 15
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc tổ chức giao ban tuyên giáo cơ sở, an ninh tư tưởng quý III/2018
Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đại Lộc mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Ngành Tuyên giáo huyện Đại Lộc- 88 năm hình thành và phát triển
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020
Đại Lộc tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 14
ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠI LÃNH TỔ CHỨC SƠ KẾT TÌNH HÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Đại Hồng tổ chức tọa đàm “Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền”
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II
Ban Tuyên giáo Huyện ủy giao ban tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên Huyện ủy quý II/2018
Công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư Huyện ủy Đại Lộc
Đại Chánh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ
Đảng bộ xã Đại Quang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10