Liên kết sản xuất 150 ha lúa giống ở xã Đại Cường
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 23/05/2018 .Lượt xem: 453 lượt.

Vụ Đông Xuân 2017-2018, xã Đại Cường có 150 ha diện tích sản xuất lúa giống ở các thôn: Trang Điền, Ô Gia Nam, Ô Gia Bắc, Thanh Vân và Quảng Đại 1 theo hình thức liên kết sản xuất với Công ty giống cây trồng Thái Bình và Công ty giống cây trồng miền Nam. Ngay từ đầu vụ, HTX đứng ra ký kết với các Công ty cung ứng giống, vật tư phân bón, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Năng suất lúa giống và nếp đạt từ 65-70 tạ/ha. Người dân rất phấn khởi vì lúa được mùa mà giá lại cao hơn so với bình thường. Đáng chú ý là gia đình ông Nguyễn Quang Mạnh, thôn Trang Điền có 1,5 mẫu ruộng thì vụ Đông Xuân này đều gieo sạ giống BC 15 của Công ty giống cây trồng Thái Bình, cuối mùa thu hoạch bán hơn 5,2 tấn lúa; hộ bà Nguyễn Thị Lệ ở thôn Quảng Đại 1 làm lúa nếp cho Công ty giống cây trồng miền Nam 7 sào, bán cho Công ty 2,8 tấn…

 Trong thời gian đến, HTX sẽ tiếp tục liên kết với các Công ty giống nhằm cải thiện giống lúa tại địa phương, góp phần tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

                                     Hội Nông dân xã Đại Cường

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tạo động lực cho nền kinh tế
Xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho gạo Ái Nghĩa
Tìm cơ hội hồi sinh cho tơ lụa
UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản
Các tin cũ hơn:
Hội nghị tổng kết công tác quản lý kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
UBND xã Đại Đồng đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả, cải tạo vườn tạp năm 2017
Đại hội thành lập Câu lạc bộ trang trại, gia trại chăn nuôi huyện Đại Lộc
Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018
Đại Lộc sơ kết 10 năm về hoạt động của kiểm lâm địa bàn cấp xã (2007-2017)
HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG
UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017
Đại Lộc tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2
Đại Lộc ra quân nạo vét kênh mương chống hạn vụ Hè Thu
    
1   2   3   4