Đăng nhập

Tài khoản  
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở ở Đại Lộc
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 03/05/2012 .Lượt xem: 6572 lượt.

          Nhằm không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 và đến năm 2015, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng Đề án quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010 và đến năm 2020. Trên cơ sở Đề án, việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức hằng năm của huyện được thực hiện một cách chủ động, nề nếp và đạt chất lượng, hiệu quả. Nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng ngày càng tăng. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, mặc dù điều kiện kinh tế của huyện còn gặp nhiều khó khăn nhưng hàng năm, UBND huyện đều có bố trí ngân sách dự nguồn để chi hỗ trợ thêm cho đối tượng cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Hoạt động hợp tác về đào tạo với các cơ sở giáo dục bên ngoài cũng được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức có thêm điều kiện để lựa chọn ngành nghề đào tạo. Qua 05 năm thực hiện Nghị Quyết 02/NQ-TU, Uỷ ban nhân dân huyện đã phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh cử 9.384 lượt cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đi đào tạo, bồi dưỡng; trong đó: đào tạo chuyên môn từ Trung cấp trở lên 696 lượt; đào tạo chính trị từ Trung cấp trở lên 368 lượt; bồi dưỡng nghiệp vụ 8.320 lượt. 

          Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở tăng lên rõ rệt, tỷ lệ cán bộ, công chức đạt 03 chuẩn là 62,22%, so với thời điểm năm 2006, tăng 103,6%, trong đó: Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn Cao Đẳng và Đại học: 92 đồng chí, đạt 23,17%; Cán bộ chủ chốt cấp xã (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND&UBND xã) có 58 đồng chí, đạt: 57,44%. Đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chính trị từ Trung cấp trở lên 313 đồng chí, đạt tỷ lệ 80,67%.

          Bác Hồ đã từng chỉ rõ: “Không phải vài ba tháng hoặc vài ba năm mà đào tạo được một cán bộ tốt. Cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới được”. Do đó, bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng qua trường lớp, việc đào tạo cán bộ, công chức qua hoạt động thực tiễn cũng được huyện Đại Lộc quan tâm chỉ đạo. Công tác này được thực hiện liên tục trong quá trình sử dụng cán bộ. Hàng năm, mỗi cán bộ công chức đều có tự đánh giá xếp loại công tác, được tập thể cơ quan góp ý bổ sung những thiếu sót, hạn chế của mỗi người để phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đạt chuẩn, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.    

          Nhìn một cách tổng thể, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ở Đại Lộc ngày càng được chuẩn hoá, đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng đã giúp họ trưởng thành hơn về mọi mặt. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số đơn vị chưa gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, một số trường hợp đào tạo không đúng chuyên ngành đã quy hoạch. Việc bố trí công tác còn có trường hợp chưa thật sự hợp lý, vẫn còn tình trạng bố trí cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ không đúng chuyên ngành hoặc chưa qua đào tạo. Để khắc phục những tồn tại trên và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở của huyện Đại Lộc thời gian đến toàn huyện sẽ tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:  

           Một là, tiếp tục quán triệt nhận thức sâu, kỹ Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010-2015, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ giai đoạn 2010-2015.  

           Hai là, đổi mới nội dung, hình thức, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác, công vụ cho đội ngũ công chức cơ sở nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ đất nước, phụng sự nhân dân.

         Ba là, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ. Những cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành nào sử dụng đúng chuyên môn để phát huy kiến thức được học. Mạnh dạn sử dụng cán bộ, công chức trẻ, có triển vọng phát triển đã được đào tạo đủ chuẩn chức danh.

         Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các cấp lãnh đạo sâu sát kiểm tra từ khâu xây dựng kế hoạch đến quá trình thực hiện. Kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục nhược điểm, có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

          Năm là, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan về kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng hằng năm cho cán bộ, công chức của huyện.

        Thiết nghĩ, thực tiễn rất sinh động, đặc thù của mỗi địa phương cơ sở khác nhau và việc vận dụng vào thực tiễn cũng khác nhau, nhưng dù thế nào đi nữa việc đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố quan trọng để người cán bộ, công chức ngày càng phát huy hơn vai trò của mình trong công tác. Với trách nhiệm cụ thể của các cấp uỷ Đảng, của từng cơ quan hữu quan và đội ngũ cán bộ hiện nay, chắc chắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đại Lộc sẽ có bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

- Tấn Phụng -  

 

                                               

 
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá các mặt công tác năm 2021
Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam
Đại Hồng triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2022
UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, tình hình trật tự xây dựng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2017
UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị thường kỳ quý I/2017
Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2016 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2017
Xã Đại Đồng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Sơ kết 6 tháng đầu năm
Đại Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với trợ giúp pháp lý lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Yều xã Đại Hưng