Đăng nhập

Tài khoản  
 

Danh bạ điện thoại

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênPhòng ban/Chức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Quang Lê Văn Quang Lãnh đạo UBND huyện
Chủ tịch UBND huyện
0905 262 379
02353 865 342

quanglvqnam@gmail.com
2 Kỳ Đặng Văn Kỳ Lãnh đạo UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện
0983 445 306


3 Mẫn Hồ Ngọc Mẫn Lãnh đạo UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện
0913839747


4 Quang Huỳnh Hưng Quang Văn phòng HĐND-UBND huyện
Chánh Văn phòng
0983928601


5 Thảo Trần Thị Thảo Văn phòng HĐND-UBND huyện
Phó Chánh Văn phòng
0973839837


6 Bình Đào Duy Bình Văn phòng HĐND-UBND huyện
Phó Chánh Văn phòng
0961 770 959


7 Thư Phòng Văn Thư Văn phòng HĐND-UBND huyện
023537470112


8 Nhân Nguyễn Tấn Nhân Thanh tra huyện
Chánh Thanh tra
01669 101 331
02353 865 240

9 Lương Phạm Lương Phòng Nội vụ
Trưởng phòng
0905 155 369


10  Minh Trịnh Minh Phòng Nội vụ
Phó Trưởng phòng
0905 234 153
02353 865 910

11 Tốt Võ Ngọc Tốt Phòng Tài nguyên và Môi trường
Trưởng phòng
0983215755


12 Bảy Hứa Văn Bảy Phòng Văn hóa và Thông tin
Trưởng phòng
0983972519


13 Thanh Vân Nguyễn Thị Thanh Vân Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quyền Trưởng phòng14 Hồng Nguyễn Thị Hồng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng phòng
0905152182


15 Trình Phan Vân Trình Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện
Giám đốc
0949346565


16 Phương Trần Việt Phương Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trưởng phòng
0905 256 795


17 Đông Võ Đình Đông Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trưởng phòng
0905 167 530


18 và Trả kết quả huyện Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Văn phòng HĐND-UBND huyện

02353 765 356

19 Phương Hồ Thanh Phương Phòng Tư pháp
Trưởng phòng
0972 322 809


20 Khương Lê Đỗ Tuấn Khương Lãnh đạo UBND huyện
Phó Chủ tịch
0906422213


    


Bản đồ