Xây dựng Đảng

Huyện ủy Đại Lộc sơ kết 5 năm phong trào “Dân vận khéo”
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc thi viết và tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng ủy xã Đại Sơn tổ chức Hội thảo lần thứ nhất tập sách “Lịch sử Đảng bộ xã Đại Sơn 1930-2018”
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 15
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc tổ chức giao ban tuyên giáo cơ sở, an ninh tư tưởng quý III/2018
Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đại Lộc mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới
Đại Lộc tổ chức quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII và thông tin nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
Đại Lộc tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9
Đại Lộc phát hành tập sách Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Huyện ủy 1937-2017
Ngành Tuyên giáo huyện Đại Lộc- 88 năm hình thành và phát triển
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020
Đại Lộc tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 14
ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠI LÃNH TỔ CHỨC SƠ KẾT TÌNH HÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II
Đại Hồng tổ chức tọa đàm “Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền”
Ban Tuyên giáo Huyện ủy giao ban tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên Huyện ủy quý II/2018
Đại Chánh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ
Công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư Huyện ủy Đại Lộc
Đảng bộ xã Đại Quang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020
Các tin khác:
• Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5 và triển khai một số nội dung quan trọng
• Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị- hành chính khóa 116 tại huyện Đại Lộc
• Thẩm định tập sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Chánh 1948-2018”
• Tập huấn kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ và nghiệp vụ công tác đảng viên
• Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 13