Đăng nhập

Tài khoản  
 

Lịch sử, địa lý

ĐỊA ĐẠO PHÚ AN - PHÚ XUÂN VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ
Địa đạo Phú An - Phú Xuân được thi công từ năm 1965 đến năm 1966, giữa lúc giặc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam nước ta, tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ. Kẻ thù xúc tác dân vào khu dồn, hòng cô lập, chia cách quân - dân ta.
GIỚI THIỆU CHUNG LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ HUYỆN ĐẠI LỘC
Huyện Đại Lộc - Quảng Nam được thành lập năm 1899 sau khi người Pháp đã chiếm đóng vững vàng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Trải qua bao biến động của lịch sử, địa giới hành chính có nhiều thay đổi nhưng tên gọi Đại Lộc luôn được lưu giữ cùng với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.