Đăng nhập

Tài khoản  
 

Xây dựng chính quyền

Chiều ngày 10/3/2011, tại UBND thị trấn Ái Nghĩa, ông Nguyễn Quy Nhơn – Phó tư lệnh Quân khu 5, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc với hơn 200 cử tri thị trấn Ái Nghĩa và cán bộ, công nhân viên chức - lao động ở các cơ quan, đơn vị của huyện.
Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2010, làm rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế.